Mediation

Wat is mediation

Mediation is de begeleiding bij een conflict om te bekijken en te proberen of partijen hun geschil op een dusdanige wijze kunnen oplossen zodat zij na de mediation weer met elkaar door één deur kunnen. Daarbij worden zij binnen dit proces begeleidt door de mediator. De mediator is neutraal en onafhankelijk maar zeer deskundig in het begeleiden van dergelijke processen. Zodoende ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. Anders dan bij rechtspraak waarbij er vaak OVER u beslist wordt in plaats van MET u en er dus altijd een verliezer is…

Mediation is op alle fronten toepasbaar; geschil binnen de familie, onenigheid bij erfkwesties, burengeschil, geschil tussen werkgever/werknemer, kortom alle vormen van conflicten. Essentieel is wel dat alle partijen open staan voor mediation want zonder vrijwillige deelname geen mediation. Bij Bertens Mediation en Echtscheidingspraktijk kunt u voor alle vormen van mediation terecht. Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek op één van onze locaties!